Kontaktné údaje

Dispečing:
pon-pia  07.00-15.30 hod.
Tel.: +421 (0) 948 70 60 50
E-mail: d1kurier@d1kurier.sk

 

Poskytovateľ služby a prevádzkovateľ webstránky www.d1kurier.sk je:
HANZELOVA, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 2855
911 05   Trenčín
SLOVAKIA
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.25478/R
IČO:      46 442 651
DIČ:      2023389280
IČ DPH: SK2023389280
bankové spojenie:
TATRA BANKA č.ú. / kód : 2922867398 / 1100